Kurzy

 

Prague Shakuhachi Festival nabízí široký výběr masterclasses a úvodních kurzů na rozličné japonské tradiční nástroje vedených špičkovými hudebníky.
Abychom podpořili setkávání studentů-hudebníků s dalšími hudebními nástroji a kontexty od roku 2013 začleňujeme do naší nabídky i mimořádný kurz na jeden z unikátních nástrojů světového kulturního dědictví. Po těreminu Pamelie Kurstin do Prahy zavítá Dušan Holík mistrovský hráč a výrobce slovenských fujar.
Jsme toho názoru, že nehledě na úroveň schopností studenta je vždy nejlepší učit se od skutečného mistra. Proto nejen masterclasses ale i úvodní “hands on” kurzy pro úplné začátečníky jsou vedeny mistrovskými hráči.

Již osm let pracujeme na zkvalitňování struktury kurzů a rozšiřování spektra nabízených žánrů a dovedností. Každý rok se snažíme optimalizovat učební časy a počet vyučovaných skladeb a zároveň seznamovat naše studenty s příbuznými tematickými okruhy skrze workshopy a přednášky.

Nově je ve festivalové nabídce takzvaný SUPER PASS, který umožňuje účastnit se kurzů všech nástrojů.

Všechny festivalové kurzy začínají ráno v Sobotu 23. srpna na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění (HAMU) a pokračují až do úterního večera 26. srpna, kdy festival končí studentským koncertem. Každý účastník jakéhokoli kurzu zajištěným Prague Shakuhachi Festivalem má volný vstup na všechny festivalové koncerty a přednášky.

Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny masterclass, které se přejí zúčastnit. Můžou také pozvat jednoho ze svých přátel, aby se zdarma zúčastnil jakéhokoli “hands on” kurzu.

 Více informací o jednotlivých kurzech níže.

SHAKUHACHI MASTERCLASS

Shakuhachi Masterclass je nejvyhledávanější výukovým kurzem PSF. Je zaměřen na hráče na shakuhachi všech úrovní překračujících úroveň úplného začátečníka. Vysoký počet učitelů zajišťuje široký výběr žánrů a úrovní na nichž budou jednotlivé skladby vyučovány. Na své si přijdou začátečníci tak i velmi pokročilí hráči. Výuka probíhá v malých skupinách a studenti si navíc mohou dohodnout individuální lekci s jejich učitelem (tato lekce je zahrnuta v ceně masterclass). Přestože nabízíme mnoho žánrů, zároveň se snažíme omezit počet skladeb, které jsou vyučovány, abychom vám umožnili poznat konkrétní skladby do jejich nejmenších detailů. Jako jediný festival na světě nabízíme kurz zaměřený na shakuhachi a elektroniku.

Učitelé:

Fujiwara Dozan – bude vyučovat skladby Tozan ryu

Christopher Yohmei Blasdel – bude vyučovat Kinko ryu honkyoku

Gunnar Jinmei Linder – bude vyučovat sankyoku

Jim Franklin – bude vyučovat honkyoku ve stylu Katsuyi Yokoyamy Chikushinkai KSK a elektroakustickou hudbu (PureData; více informací – v angličtině)

Jean-François Lagrost – bude vyučovat skladby Tozan ryu a soudobou hudbu

Vlastislav Matoušek – bude vyučovat své vlastní aleatorické skladby

Dietmar Ipu Herriger – bude vyučovat skladby Fuke-shu honkyoku tradice chrámu Itchoken

 

Přijďte připraveni a po vyplnění přihlášky si stáhněte noty a nahrávky vyučovaných skladeb!

Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

 

FUJARA MASTERCLASS

Jeden z nejuznávanějších slovenských hráčů na fujaru Dušan Holík povede kurz otevřený mírně pokročilým a pokročilým fujaristům.

 

KOTO MASTERCLASS

Exklusivní masterclass vedená mistrovskou hráčkou Kikuchi Naoko. Dostupnost tohoto kurzu je pouze jeden až dva studenti. Neváhejte s přihláškou.

Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

 

SHAMISEN MASTERCLASS

Exklusivní masterclass vedená mistrovskou hráčkou Kikuchi Naoko. Dostupnost tohoto kurzu je pouze jeden až dva studenti. Neváhejte s přihláškou.

Členové programu PSF Friends mají 30% slevu z ceny tohoto kurzu.

 

“HANDS ON” KURZ SHAKUHACHI PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na shakuhachi. Každý den tohoto kurzu povede jeden z hlavních hostů festivalu včetně Fujiwary Dozana, účastníci se tak budou moci setkat s rozličnými přístupy k základům hry na shakuhachi. Pokud nemáte vlastní nástroj, máme několik nástrojů, které vám můžeme zapůjčit.

Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.

 

“HANDS ON” KURZ KOTO PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na koto pod vedením Kikuchi Naoko. Účastníci tohoto kurzu mohou využít festivalový nástroj.

Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.

 

“HANDS ON” KURZ SHAMISEN PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na shamisen pod vedením Kikuchi Naoko. Účastníci tohoto kurzu mohou využít festivalový nástroj.

Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.

 

“HANDS ON” KURZ FUJARA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Tento kurz je připraven pro ty, kteří se chtějí naučit základy hry na fujaru pod vedením Dušana Holíka. Účastníci tohoto kurzu mohou využít festivalový nástroj.

Členové programu PSF Friends mohou pozvat jednoho ze svých přátel, aby se tohoto kurzu zdarma zúčastnil.